OJB

En blogg om all mellan himmel och jord

Hur fungerar en begravning?

begravning

Hur en begravning fungerar, det är något många kanske inte tänker på så ofta, förrän det så att säga blir dags, när en anhörig går bort. Dock kan det vara skönt att redan innan veta lite om det. Mitt i sorgen är det svårt att ta in all information. Nu kan ju en begravning gå till på lite olika sätt. Det beror ju på religion, om personen i fråga har önskemål, vilken begravningsbyrå man väljer och så vidare. Men här i denna text tänkte jag enkelt berätta hur en begravning går till. Om du undrar vad det kostar, så kan du begära offert från begravningsbyråer i Kungsbacka, eller i den stad du bor i. 

Så här går en begravning till

… inom svenska kyrkan:

Begravningen i svenska kyrkan har en fastställd ordning, men det finns också utrymme för komplettering. I vanliga fall hålls en ceremoni i en kyrka eller kapell och utförs av en präst.

… inom den ortodoxa kyrkan:

Begravningen ska helst ske inom tre dagar. Begravningen är alltid jordbegravning, kremation är inte tillåtet. 

… inom den katolska kyrkan:

Begravningen förrättas av en präst eller diakon i en kyrka eller ett kapell. Kremation är tillåtet men jordbegravning rekommenderas. 

… inom islam:

Sederna kan skilja sig från land till land och mellan olika församlingar, som sunni och shia. 

… inom judendomen:

Begravningen ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet, men får inte hållas under sabbaten eller andra viktiga helgdagar. Ceremonin hålls av en rabbi. Begravningen ska vara en jordbegravning och det är vanligt med egna begravningsplatser.

Hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund så kan du läsa det mesta inom hur olika begravningar går till och vad som kan vara bra att tänka på.

12 Oct 2019