OJB

En blogg om all mellan himmel och jord

Ledaregenskaper som en chef bör ha

Vad som är ett bra ledarskap kan skilja sig åt, för alla har ju olika åsikter om det. Sedan är det ju så att det även finns olika krav på vad ledarskap är beroende på företag och bransch. De allra flesta känner dock igen ett bra ledarskap när de ser det.

Det finns några allmänna men väsentliga egenskaper som alla bra ledare bör ha. Det är inte fel att ta en ledarskapsutbildning via mindsunlimited.se, eller en chefsutbildning för att få rätt verktyg att bli en bra ledare.

Vad en bra ledare bör kunna göra

En bra ledare ska kunna delegera. Det är en viktig egenskap som en ledare har som ledare. Ju fler uppgifter du själv tar på dig desto sämre kvalitet på ditt eget arbete.

En bra ledare ska även ha en god kommunikativ förmåga och gärna på flera sätt. Du bör kunna beskriva uppgifterna, hur de ska göras och det på ett klart och koncist sätt. Genom att ge korrekt information direkt så blir det mindre risk för missförstånd. Det är även bra att kunna kommunicera om privata saker. Att inte glömma fråga hur dina anställda mår.

Se även till att ha med dig humor på olika sätt, då det är en viktig egenskap det med.

Det är även en bra egenskap att vara ärlig. Du som ledare ska sätta nivån för ärlighet och etiskt beteende, både externt som internt. En anställd som gör fel ska våga erkänna det och inte gömma undan det. Kan du som ledare föregå med gott exempel och ärligt visar upp dina misstag kommer ditt team våga följa efter.

Du bör även visa upp en självsäkerhet även om du känner oro för något. Motgångar är en del av livet och det är viktigt att försäkra alla att det kommer att vända, så länge ni håller fokus på målet

Om du som ledare vill att ditt team ska jobba hårt så måste du även ställa samma krav på dig själv. Det är motiverande för de anställda att se sin chef jobba lika hårt.

Andra bra egenskaper en person behöver för att vara en bra ledare är att vara kreativ. Se möjligheter där andra kanske ser problem. Det gäller alltså att kunna tänka utanför boxen så att säga. Sen är det bra att även vara inspirerande, så att dina anställda blir sporrade att göra så bra som möjligt ifrån sig.

Hur utvecklar du dina ledaregenskaper?

Det finns flera bra sätt att utveckla dina ledaregenskaper på. Dels genom att läsa våra tips ovan, dels läsa denna artikel, med vägledande principer för gott ledarskap. En annan sak du kan göra det är att gå en ledarskapsutbildning. En sådan kan hjälpa dig att ta dig vidare en nivå. En sådan utbildning ger dig bra verktyg som kan hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap och kunskap som gör dig tryggare i din framtida eller nuvarande ledarroll.

Sedan gäller det även att vara en person med öppet sinne, ta emot åsikter från dina anställda och fråga dem vad de tycker en bra chef ska ha för egenskaper.

4 Jul 2019