OJB

En blogg om all mellan himmel och jord

Nå nya höjder i karriären

Människan strävar alltid efter förbättring och när hon slutar göra det så slutar hon i mångt och mycket att leva. Utveckling och framgång kan mätas på så många olika sätt och i så många olika kategorier, egentligen är det viktigaste att man kan hitta en balans mellan de olika, viktiga bitarna i ens liv och utveckla alla parallellt med varandra. Det är enkelt i teorin men oerhört svårt i det verkliga livet. Ofta utvecklar man olika saker i olika skeden som utbildning, karriär, familj, hobbies...

Stick ut med kompetens

Är du i karriärsfasen och jobbar på en arbetsplats där även andra målinriktiade människor befinner sig så är det viktigt att du visar framfötterna. Det bästa sättet att bli ovärderlig är att besitta kompetenser som andra inte mästrar lika bra. Det är när man sticker ut på grund av sina färdigheter som man klättrar snabbast i karriärsstegen.

Att gå en projektledarutbildning ger en inte bara ovärderlig kunskap om ledarskap, samt verktyg att ta sig fram på arbetsplatser med, det ger en också ett konkret försprång. Mycket gällande ledarskap kan man studera sig till och ledarskapskvaliteter är relativt sällsynta. Den arbetsplats som har en anställd som mästrar projekthantering har en fördelaktig grund att utgå ifrån.

Projektledarutbildning på LP

Man kan gå en projektledarutbildning på LP - Ledarskap & Projekthantering - och öka sin konkurrenskraft påtagligt. En projektledarutbildning hos LP består av 11 lektionstillfällen spridda över en femmånadersperiod. Det är en stor ögonöppnare och ger en kunskaper man kan ha nytta avför resten av sitt arbetsliv, läs mer på projekthantering.se.

 

20 Apr 2016